IRM är ett byggkonsultföretag som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen.

”Bra Bygg I Kristinehamn AB har under många år varit goda samarbetspartners med oss. Vi har alltid tillsammans strävat för att finna bra gemensamma lösningar till deras och våra kunder. Jag kan varmt rekommendera Bra Bygg I Kristinehamn AB som Er Hantverkare i byggbranschen.”

Patrik Roslund

IRM Contracting i Kristinehamn AB och Bra Bygg I Kristinehamn AB har haft ett mångårigt samarbete, där IRM Contracting i Kristinehamn AB utfört många av våra konstruktionsberäkningar och ritnings-arbeten där vi inte har haft egen personal för att utföra arbetet.

IRM AB Hemsida
Patrik Roslund

Patrik Roslund

Byggnadsingenjör Karlstad -94

Certifiering Kontrollansvarig
enl. nya PBL—K Certifierad Brandprojektör