Historia

Bra Bygg I Kristinehamn AB startades 2003 av Stefan Andersson. Bolagets huvudsakliga arbetsuppgifter var montage av prefabricerade hus och lägenheter. Prefabhus är än idag en stor del av företagets åtaganden och man arbetar med många husleverantörer oavsett om det gäller planelement eller modulhus, stomtätt eller komplett färdigställd byggnad.

Stefan har en gedigen bakgrund inom byggnation, han är uppväxt i en hantverkarsläkt och har arbetat som snickare från tidig ålder på lov och ledigheter. Han gick 4-årig teknisk linje med inriktning bygg för att därefter arbeta som snickare på heltid. 1998 började Stefan på NCC där han blev utbildad till platschef och certifierad brobyggare.

2001 anlitade Flexihus AB med säte i Alingsås Stefans tjänster för att starta upp en ny husfabrik i Kristinehamn, där jobbade han som produktionschef, projektchef och sedermera fabrikschef. När Flexihus AB försattes i konkurs 2003 startade Stefan Bra Bygg I Kristinehamn AB med Prefab montering för andra hustillverkare.

Plusshus AB som tog över lokalerna efter Flexihus i Kristinehamn samarbetade med Bra Bygg I Kristinehamn AB under perioden 2003–2008 vilket föranledde till att Bra Bygg i Kristinehamn AB blev uppköpt av Plusshus AB som deras egen montörsavdelning. Stefan blev härmed Platschef för Plusshus AB i Kristinehamn fram till och med 2011. Under denna tid startades ett samarbete med Anders Lindqvist som hade en egen firma och jobbade som inhyrd arbetsledare åt Plusshus AB.

I slutet av 2011 slutade Stefan och Anders att arbeta åt Plusshus AB och återstartade Bra Bygg I Kristinehamn AB som ett gemensamt bolag i början av 2012.

Anders grundutbildning är betong och armering som han läste på det då 2-åriga Bygg & Anläggningstekniska-gymnasiet i Kristinehamn. Anders jobbade för Skanska (då Skånska Cementgjuteriet) under åttiotalet. Han gick sedan vidare och började jobba som snickare på BPA, SIAB och för ett antal mindre byggfirmor på 90-talet. Anders valde att starta egen firma 2001 med inriktning på den privata husmarknaden.

Anders är företagets expert på ROT renoveringar och jobbar mestadels mot privata kunder med behov av både ombyggnationer och nybyggnationer. Anders hjälper gärna till med att upprätta Hantverkarkontrakt 09 eller Kontrakt för småhusentreprenader ABS 09 och ROT-ansökningar, offerter tillhandahåller Bra Bygg i Kristinehamn AB kostnadsfritt.

Stefans arbetsuppgifter förutom att vara VD är också företagets kalkylexpert och arbetar framförallt med kontor, industri- och fastighetsprojekt där Bra Bygg i Kristinehamn AB är upphandlade utifrån ett anbudsförfarande som antingen Generalentreprenör eller Totalentreprenör.

Bra Bygg i Kristinehamn AB följer återigen samma mönster som tidigare, bolaget växer sakta och säkert med ständigt ökad omsättning, bemanning och lönsamhet. Under året 2016 beslutade Stefan och Anders att låta Daniel Aronsson, Henrik Hansson och Pontus Andersson bli delägare i bolaget för att därmed kunna möta den ökade efterfrågan på deras byggtjänster.